Duikforum Duikforum Uit fouten leren Opgelet met Nitroxflessen! – deel 2

 • Opgelet met Nitroxflessen! – deel 2

   japika reageerde 4 jaar, 2 maanden geleden 27 Leden · 59 Berichten
 • SVp

  Lid
  15 februari 2008 om 18:37

  Aan: redactie@nelos.be
  Cc : w.vanderplas@pandora.be
  Subj.: Open brief aan Hippocampus

  ===

  Geachte redactie,

  In Hippocampus editie februari pagina 5 hebben jullie weer een platform gegeven aan François Desmet, die er wéér in geslaagd is een loopje te nemen met de waarheid, en alarmsignalen de wereld instuurt waarvan we enkel kunnen vermoeden dat zijn commerciëel belang aan de grondslag ligt.

  Als blender was ik gealarmeerd door het artikel dat dhr. Desmet schreef.
  Tengevolge zijn uitspraak dat wij als blenders in overtreding zouden zijn met de Belgische wet ben ik een en ander gaan uitzoeken.
  Ik wou weten hoe dat zit met zuurstof en woonzones.

  Mijn eerste bedenking was “hoe maakt de Swa dan nitrox en trimix in die winkel van hem die duidelijk middenin in een woonzone ligt ?”.
  Hij kan daar toch NOOIT een Vlarem 2 bis vergunning voor gekregen hebben !
  Dat gaat hem vandaag of morgen “niet enkel een gerechtsprocedure kosten, maar tevens heel veel geld” !
  Allee, dat lees ik toch in de Hippocampus …

  Maar een gewaarschuwd man is er twee waard, dus ik klim ogenblikkelijk in mijn pen en schrijf de milieudienst van onze mooie gemeente aan met de vraag “hoe zit dat met de opslag van zuurstof in de Vlarem 2 wetgeving ?”.
  Waarop ik al zeer snel antwoord krijg :

  ===
  Geachte,

  Zuurstof is ingedeeld volgens de vlarem lijst onder rubriek 16.7 (opslag van verplaatsbare gasflessen) en dient aangevraagd te worden vanaf 300 liter.
  Aangezien u slechts een opslag heeft van maximaal 100 liter, dient u hiervoor geen klasse 3 melding te doen.
  Stond dit in een publiek beschikbare publicatie ?

  mvg
  [edited]
  Milieudeskundige
  Dienst Milieu en Natuur
  Gemeente Bornem

  ===

  Met andere woorden : wij zijn als thuisblenders in orde, terwijl Swa Desmet (die meer dan 5 flessen heeft staan als grootste nitrox-shop in het Antwerpse), in overtreding is met de wet !! Als DAT geen billenkletser is !

  Maar ik denk dan “oei, maar misschien is mijn brandverzekering niet geldig wanneer ik met zuurstof aan het spelen ben” …

  Daarom schrijf ik ook mijn brandverzekeraar aan met dezelfde vraag :
  “hoe zit dat als mijn gebouw in de hens gaat met die 100 liter zuurstof die ik heb staan ?”.
  Daar luidt het antwoord :

  ===
  Stefan,

  Daar is geen enkel probleem mee : je bent hiervoor verzekerd met je normale brandpolis !
  Als dit voor professioneel gebruik zou zijn, dan moet dit vermeld worden met aanpassing van premies, maar voor privé gebruik is er absoluut geen probleem.
  Denk ook maar aan de mensen dewelke voor gezondheidsproblemen zuurstofflessen in huis hebben.

  Met vriendelijke groet,
  [edited]
  P&V verzekeringen

  ===

  Mijn conclusie over dit artikel (net als met een aantal vorige artikels van dhr. Desmet waarbij ik de moeite niet heb gedaan om te reageren) ben IK het niet die in de categorie “hinderlijke bedrijven eerste categorie” valt, maar wel HIJ die in de categorie “hinderlijke schrijvers eerste categorie” zit.
  Persoonlijk vind ik dat Swa Desmet een schrijfverbod moet krijgen in de Hippo op grond van het herhaald spuien van flagrante onwaarheden, ongerechtvaardigde bangmakerij en journalistiek totaal ongefundeerd werk !
  En bovendien, en dat is nog erger, belangenvermenging. Al zijn artikelen in de Hippo (lees ze maar eens na) wasemen maar 1 gedachte in grote wolken uit : “spoed je naar de duikwinkel voor aanpassingen die je duikmateriaal wettelijk in orde maken, want anders zal je de hamer van de wet zwaar op je kop krijgen”.

  Verder is er in dit artikel ook nog het steeds terugkerende verhaal van de nieuwe M26 nitrox aansluiting.
  Voor een eventuele noodzaak aan deze nieuwe apparatencategorie is geen enkel zinnig argument te verzinnen.
  Dat er mensen zouden zijn die “onwetend en onkundig met nitrox duiken” stel ik ernstig in vraag !
  En dat “groot aantal dodelijke en andere ernstige ongevallen met nitrox” is ook weer pertinent onjuist !
  Navraag leert me dat in het UZ het eerste slachtoffer met een nitrox-gerelateerd ongeval nog moet binnen komen.
  Ook elders vind ik geen casussen die wijzen op een abnormaal aantal ongevallen.
  Ik heb het 44 pagina’s dikke ongevallenrapport 2007 van de Britse CMAS tak BSAC in detail uitgeplozen : 349 ongevallen waarvan 0 met betrekking tot nitrox !
  Wat wél opvalt is dat nitrox in zeer veel van de gevallen een helpende hand biedt wanneer er geen normobare O2 ter beschikking is.

  Verder wordt NERGENS buiten Europa de nieuwe M26 standaard zelfs maar overwogen, hetgeen onze apparatuur in het buitenland onbruikbaar zou maken, tenzij met gebruik van een adapter.
  Omdat duikers per definitie reizigers zijn, zullen we het wel uit ons hoofd laten ons een standaard op te laten dringen waar niemand om vraagt en waar we buiten ons kikkerland nergens mee terecht kunnen.
  Als we niet enkel onze ontspanners, maar ook al onze kranen en soms zelfs flessen moeten gaan vervangen dan gaat heel dat nitrox verhaaltje een aardige duit kosten !
  En het resultaat daarvan zou zijn dat we niet meer van iemand een fles kunnen lenen, of een ontspannerset, etc. etc.

  Van die M26, daar komt NIKS van in huis. Het momentum voor een massale overschakeling zal zéér waarschijnlijk nooit worden gehaald.
  Waarom schrijven jullie DAAR niet over ? Dat zou beginnende duikers het signaal sturen : laat je door gehaaide verkopers geen spullen aansmeren die nergens compatibel mee zijn.
  Dive Magazine van BSAC doet dat wél, en neemt ook duidelijk standpunt in.

  Ik wil in mijn bondsblad neutraal, duidelijk en goed geïnformeerd worden over wat er speelt in de duikwereld.
  Wat ik niet wil is geconfronteerd worden met bullshit die ik achteraf zelf moet gaan uitvlooien.

  U zou als hoofdredacteur best wat meer kritische zin aan de dag mogen leggen en dit soort zaken moeten stoppen (of herschrijven) VOOR publicatie.

  Met beleefde groet,
  Stefan Van pellicom

 • Jacky Shark

  Lid
  15 februari 2008 om 18:47

  Prachtig !!!!
  Forum Duiken.be….
  First class services…

 • Angus

  Lid
  15 februari 2008 om 19:22

  Mooi gedaan, vrij compleet zou ik zeggen.

 • Chris

  Lid
  15 februari 2008 om 19:37

  Had gisteren de hoofdredacteur ook al aangesproken hierover. 😉

  Ben benieuwd of we er iets van gaan lezen in de volgende editie …

 • John beton

  Lid
  15 februari 2008 om 20:26

  Stefan,ik vind het alvast heel moedig van je,en hoop dat je een gunstige respons krijgt.:):):)
  Cheers,John beton.

 • Stropken

  Lid
  15 februari 2008 om 20:32

  Als diene gast flessen vult en uiteraard een (zware)compressor heeft……heeft hij dààrvoor een vergunning/verzekering want als ik mij niet vergis MOET je dat WEL hebben als je op de commerciële toer bent!!!

 • movieman

  Lid
  15 februari 2008 om 20:51

  De Swa op zijn bakkes!
  Kan mijn dag beter zijn?

 • Trico Traco

  Lid
  15 februari 2008 om 21:24

  De Swa op zijn bakkes!
  Kan mijn dag beter zijn?

  Juist.Diene I*** was vroeger reeds een grote zeveraar en is het blijkbaar nog altijd niet afgeleerd!

 • SVp

  Lid
  15 februari 2008 om 22:42

  Ik ben er niet op uit Swa op zijn bakkes te geven, integendeel, die mens heeft op zijn eigen stuntelige cowboymanier al veel voor de duiksport in Belgie gedaan !
  Hij moet alleen geen bullshit in ons federatieblad schrijven waar ze ons wereldwijd mee uitlachen !
  “De Belgische duikers zijn onnozele idioten die het een accident achter het ander duiken, maar daar moet je niet van verschieten : ge moet eens in hun boekske kijken …”

  Ik heb al een aantal nummers van “Dive Magazine” (BSAC) doorbladerd, en ook al een paar “Onderwatersport” boekskes van de NOB en ik heb ook al twee “Sporttaucher” bladen van de Duitse VDST doorgenomen.

  NERGENS lees ik van die pompeuze artikelen ter zelfverheerlijking van een halve federatie en het 3*-gilde, dan in onze Hippocampus.
  De voorbeelden die ik geef zijn journalistiek sterke magazines die berichten over de duiksport in al haar aspecten, en over wat er beweegt in hun federatie.
  Zij voelen niet de nood om tientallen foto’s te publiceren van hun oervaderen die niemand nog kent behalve de oervaderen zelf.
  Ook over heldendaden die abnormale moed vereisen in Frankrijk, Spanje en dan weer Frankrijk lees je in die bladen niks.

  Ik ga er van uit dat een bondsblad wordt gemaakt met onze lidgleden nadat de interne lonen en kosten betaald zijn.
  Het februarinummer bestaat uit 76 pagina’s.
  23 pagina’s (of 31%) daarvan zijn reclame.
  Waarom ?

  Wim Van Doeselaer is vast een heel aardige man, maar moet hij 3 pagina’s lang in ons bondsblad ?
  Een volle pagina over “voil janetten” in Saint-Raphael ?
  Gevolgd door wééral eens een pleyade van foto’s van wééral eens Vanden Eede, De Laet, Remue, Bosmans, Wantens, etc.
  Het lijkt wel op de Egyptische gazetten met de dagelijks verplichte foto van Moubarak op straffe van foltering en opsluiting.

  Pas op, ik wil de Hippo niet afkraken, want soms staan er pareltjes in, en uit elke editie is wat nuttige info te halen.
  Alleen is de spoeling nogal dun …

  Met beleefde groet,
  Stefan Van pellicom

  (ik zet mijn naam daar onder want ik zou niet graag hebben dat mensen mij zouden betichten van anoniem te zijn …)

 • Jacky Shark

  Lid
  15 februari 2008 om 22:52

  Zonder te vergeten de “mythe” van pre-Bendor en de “echte mythe” van Bendor….
  en het bestuur dat spring met den parachute !!!! en de ere-raad….
  ‘T ware de laatste die ik gekeken heb…sinsdien, alleen DAN Alert en dit hier.
  Ook een soort bazaar waar alles te vinden is, van serieus tot tendentieus soms, maar waar iedereen het zijne mag zeggen, zonder schrik te hebben vervolgd te worden…

 • Dedjutoch

  Lid
  15 februari 2008 om 23:15

  Dankzij Stefan is de zwans nu realiteit geworden!
  Terecht uiteraard.
  Een officiële mededeling in een officieel bondsblad dient te steunen op feiten, niet op “zwans”!

  Na het verschijnen van de laatste editie regent het plots vragen in de duikshops m.b.t. nitrox. Er lijkt plots een soort paniek te ontstaan! Paniek die veroorzaakt wordt door onjuistheden die als evangelie verkondigd worden!

  Wat vertelde men ooit? Het is pas officieel als het in de Hippo verschenen is!
  Dan kan men best alles ne keer nalezen alvoren men het officieel verklaart!

  😉 Eddy

 • Cthulhu

  Lid
  15 februari 2008 om 23:35

  Ik kan het wel apprecieren dat Hippocampus mij op pagina 3 gezet heeft…

 • scorpiodiver

  Lid
  15 februari 2008 om 23:42

  Ik ken Francois Desmet niet en ik heb zijn verhaal ook niet gelezen. Maar iemand die zoveel kritiek heeft op nitroxduiken heeft, heeft waarschijnlijk nog nooit een nitroxfles op zijn rug gehad. Ik zou zeggen, laat hem rustig in zijn wijsheid en laat hem duiken met gewone lucht. Alleen spijtig dat hij zijn gal spuit in hippocampus, en dat wordt blijkbaar door veel nelosduikers gelezen. Dus vind ik het eigenlijk de plicht van de redactie om eerst alle artikels te controleren op hun waarheid alvorens het te publiceren. Je zou maar beginnende duiker zijn die dat artikel leest en het voor waarheid nemen. Waar sta je dan als nitroxinstructeur die probeert zijn waar te verkopen?
  Blijkbaar is de ‘swa’ een driestersinstructeur? Zo ken ik ook nog mensen die niet moeten weten van internet, want, en ik citeer: ‘dat was er vroeger ook niet en toen draaide de wereld ook rond’…
  Het is tijd dat den swa zichzelf een serviceflatje gaat uitkiezen waar hij driekeer per dag zijn eten geserveerd krijgt en waar hij een uurtje per dag een wandelingske kan maken. Zodat hij niemand stoort die met serieuze dingen bezig is.
  Ik kom misschien grof over maar ik moet niet weten van mensen die blijven stilstaan in de tijd en dat dan ook nog verkondigen dat hun methode beter is dan de hedendaagse!

 • Luc Dupas

  Lid
  16 februari 2008 om 03:25

  Scorpiodiver, je bent behoorlijk wat foute conclusies aan het trekken, omdat je het artikel niet hebt gelezen ! Zie je PM.

  A propos… de Swa heeft WEL een vergunning… en zijn gekende duikshop staat in een woonzone… 😉

 • ado

  Lid
  16 februari 2008 om 09:37

  En hoe zit dat dan met je duikverzekering? Stel ik heb hier alles aangepast naar de “nieuwe” normen en ik ga duiken in egypte op nitrox met mijn oud ontspannerke en heb daar een ongeval met technisch falen van dat “oud” ontspannerke, hoe moet het verder?

 • Luc Dupas

  Lid
  16 februari 2008 om 09:54

  Maak je daar maar geen zorgen over Ado ! Egypte is (tot nader order) de EC niet… en de EC kan van geen kanten “hun” normen opleggen buiten de EC… dus je kan in de toekomst je heiliger-dan-de-paus M26x2 “nitrox-ontspanner” buiten de EC quasi nergens in een fleskraan draaien omdat die overal ofwel de standaard INT-kranen ofwel de standaard DIN G5/8″-14TPI kranen hebben, en daar sta je dan he met die leuke EC-normen…
  Enfin… totaal geen enkel probleem buiten de EC dus als je daar “normaal” wil doen !
  Waar je je ivm nitrox WEL moeten zorgen over maken als NELOS’er met alleen maar de verplichte ARENA-verzekering is wat er gebeurt als je nitrox-gebrevetteerd waar ook ter wereld met nitrox gaat duiken en je krijgt een ongeval en jouw nitroxbrevet is geen “NELOS-brevet” (v.b. IANTD, PADI, enz.)… dan heb je dikke pech… want ARENA verzekert alleen maar NELOS’ers met een NELOSnitroxbrevet. Daar moet je je als NELOS’er zorgen om maken, niet om die stoemme M26x2 ! (maar dat is in een eerder draadje reeds uitgespit)

 • Trico Traco

  Lid
  16 februari 2008 om 18:50

  Luc.. toch eens dat draadje opnemen.
  Onlangs stelde mijn broer de vraag of hij met een CMAS Nitrox brevet (afgelegd bij de VDST) verzekerd is bij Arena.Het bleek toen van wel.
  Weet jij er meer over?

 • wout

  Lid
  16 februari 2008 om 20:13

  ik ben niet aangesloten bij nelos en krijg de hippo dus niet in mijn bus; kan iemand even de tekst van het betreffende artikel mailen of hier op het forum zetten ?

 • SVp

  Lid
  17 februari 2008 om 00:46

  Quote


  Trico Traco schreef:
  Onlangs stelde mijn broer de vraag of hij met een CMAS Nitrox brevet (afgelegd bij de VDST) verzekerd is bij Arena.Het bleek toen van wel.

  In de polis van ARENA komt het woord “nitrox” nergens voor.
  Wat er wél in staat is :
  “Worden door de maatschappij als ekwivalente brevetten beschouwd : deze uitgereikt door C.M.A.S. , P.A.D.I. en de V.V.W. alsmede alle door C.M.A.S. gekonventioneerde brevetten.”
  Het genoemde brevet wordt dus door ARENA aanvaard.

 • Luc Dupas

  Lid
  17 februari 2008 om 02:56

  NIET ZWANSEN he SVp… of we moeten voor u ook een brief naar de NELOS sturen… 😉

  Gij verwijst naar blz. 9 in onze Arena-polis, naar art. B.a.8, en daar heeft men het specifiek over de eis dat men om verzekerd te zijn met een mededuiker moet duiken en die mededuiker moet (1) verzekerd zijn en moet (2) houder zijn van een door de BEFOS erkend of equivalent geacht brevet… Het gaat in dat stuk van onze polis dus over de MEDEDUIKER…

  En voor de rest ivm dat nitrox-brevet: lees, en schrijf nadien als straf dat 10 keer netjes over, art. 2.6 op pag.9 van onze NELOS-Infomap v.2007.1.7 maar eens tegoei… daar staat zwart op wit, en nog eens extra in het vetjes te lezen “Zijn NELOS-duikers die duiken met een ander brevet of volgens de regels van een andere Federatie verzekerd? Neen! De NELOS-verzekering verzekert geen andere federaties. Dit betekent dat een inschaling effectief noodzakelijk is om verzekerd te zijn.”… d.w.z. dat als ge een niet-NELOS nitroxbrevet hebt en ge hebt alleen maar de Arena-verzekering, dan MOET ge dat nitroxbrevet laten inschalen conform de inschalingsregels en voor bepaalde nitroxbrevetten (tot nader order alleen maar de CMAS, NAUI, IANTD, PADI en TDI nitroxbrevetten) is een bepaalde procedure voorzien die ofwel een SI (Standaard Inschaling… lees: betalen) ofwel een SE (Standaard Examen… lees: proeven/examen + betalen) kan zijn.

  FOEIFOEIFOEIFOEI Svp… ;-)))

 • stach

  Lid
  17 februari 2008 om 09:30

  Quote


  Luc Dupas schreef:
  …..
  nitroxbrevet hebt en ge hebt alleen maar de Arena-verzekering, dan MOET ge dat nitroxbrevet laten inschalen conform de inschalingsregels en voor bepaalde nitroxbrevetten (tot nader order alleen maar de CMAS, NAUI, IANTD, PADI en TDI nitroxbrevetten) is een bepaalde procedure voorzien die ofwel een SI (Standaard Inschaling… lees: betalen) ofwel een SE (Standaard Examen… lees: proeven/examen + betalen) kan zijn.

  dus : nelos is ook een put another dollar in organisatie geworden ? hihi kon het ni laten

 • Stee

  Lid
  17 februari 2008 om 11:53

  aan trico traco ik heb mij ondertussen voor alle zekerheid laten inschalen bij nelos

 • Snoel

  Lid
  17 februari 2008 om 13:02

  wat Luc schrijft is correct maar misschien is in deze ingewikkelde verzekeringsproblematiek enige verduidelijking op zijn plaats..

  Scenario 1 : je bent NELOS-duiker en je buddy ook. Beide met een NELOS-Nitrox-brevet. Jullie zijn beiden verzekerd door Arena. Uitsluiting : het manifest overtreden van de NELOS-reglementering.

  Scenario 2 : Je bent NELOS-duiker en je duikt met een niet-NELOS duiker die een nitrox-brevet heeft. Als deze niet-NELOS duiker dit brevet heeft gehaald bij een erkende federatie ( CMAS, PADI, IANTD, …) is er geen probleem. Jij bent verzekerd want je mededuiker voldoet aan de twee basisvoorwaarden : erkend brevet en verzekerd.
  Uiteraard is de niet-NELOS duiker niet verzekerd door Arena. Dat spreekt voor zich. De polis dekt enkel NELOS-leden en geen NELOS-buddies.

  Scenario 3 : Je bent NELOS-duiker die elders (IANTD, ANDI, …) zijn Nitrox-brevet is gaan halen. Je bent niet verzekerd ! Arena verzekert enkel NELOS-leden die zelf duiken met een NELOS-brevet of een ingeschaald brevet. Dit lijkt vreemd maar is het niet. Andere federaties houden er andere reglementen op na die niet noodzakelijk in lijn liggen met de NELOS-reglementen. Als je als NELOS-er ervoor kiest om elders een specialisatie-opleiding te gaan volgen, dien je zelf voor de bijhorende verzekering te zorgen.

 • movieman

  Lid
  17 februari 2008 om 13:21

  Elk zichzelf respecterend intensief duikend Nelos duiker beschikt toch over een DAN verzekering? of vergis ik me daarin?

 • Lazy Charles

  Lid
  17 februari 2008 om 13:40

  Er zullen er dan veel zijn die zich zelf respecteren maar nog meer die zich volgens bovenstaande bewering niet respecteren :-))

 • Luc Dupas

  Lid
  17 februari 2008 om 13:43

  Intensief of niet intensief duiken is niet noodzakelijk de aanleiding om een bijkomend DAN-lidmaatschap te nemen Bruno… wel of je “onder den toren” duikt of niet… 😉
  M.a.w. als je hoofdzakelijk binnen je eigen club duikt, met eigen NELOS-collega’s, onder het toeziende oog van een NELOS-instructeur die verantwoordelijk is voor het opvolgen/opleggen van alle mogelijke NELOS-regels, dan ben je met de eigen ARENA-verzekering al bij al goed gedekt qua duikongevallen. Zoals Snoel reeds aangaf: Arena verzekert NELOS-leden die met NELOS-brevetten 100% op de NELOS-manier duiken… en zolang je netjes binnen dat stramien blijft is het redelijk OK, zelfs al duik je heel intensief.
  Van zodra je buiten dat stramien duikt is een DAN-lidmaatschap zeker aan te raden ! Ikzelf v.b. duik heel veel met niet-NELOS’ers en ik ga me d’er echt niet moe mee maken om de “champetter” te gaan spelen en aan al mijn buddies te gaan vragen dat ze me kunnen bewijzen dat ze wel degelijk in orde zijn met de verzekering en ik ga me niet moemaken om uit te proberen pluizen of hun brevetten wel degelijk door de BEFOS erkend zijn en wat de overeenkomstige NELOS-sterren en -strepen te zijn om obligaat in orde te zijn met de “nodige NELOS-sterren”, enz… dus ik heb al jarenlang een DAN-lidmaatschap, en OK, dat kost me dan jaarlijks ongeveer 3.5 keer meer (68EUR voor de BM) dan die 20EUR die ieder jaar van mijn NELOS-clublidgeld naar Arena vloeit, maar voor wat hoort wat natuurlijk he. Met die amper 20EUR premie per jaar kan je niet verwachten dat Arena dan evenveel en even goed verzekert als DAN, dus je moet die beperkingen van Arena dan maar voor lief nemen, en als je die te beperkt vindt zorg je voor een extra verzekering… eigenlijk is het allemaal heel simpel… 😉

 • Trico Traco

  Lid
  17 februari 2008 om 13:47

  Quote


  Stee schreef:
  aan trico traco ik heb mij ondertussen voor alle zekerheid laten inschalen bij nelos

  Zeg, flauwe plezante!
  Je had me kunnen verwittigen, dan had ik de vraag aan Luc niet moeten stellen.Luc heeft wel andere dingen te doen dan overbodige vragen te beantwoorden.
  Het is van de familie dat je het moet hebben (alles LOL)
  Moet er nog over nadenken of ik nog ga duiken met iemand met een ingeschaald nitrox brevet van Nelos(ook LOL)

 • Trico Traco

  Lid
  17 februari 2008 om 13:57

  De hippocampus kan men vinden op volgende URL:
  http://wiki.nelos.be/index.php/Hippo-archief#Archief_Hippocampus

 • ado

  Lid
  17 februari 2008 om 21:23

  Quote


  Luc Dupas schreef:
  Intensief of niet intensief duiken is niet noodzakelijk de aanleiding om een bijkomend DAN-lidmaatschap te nemen Bruno… wel of je “onder den toren” duikt of niet… 😉
  M.a.w. als je hoofdzakelijk binnen je eigen club duikt, met eigen NELOS-collega’s, onder het toeziende oog van een NELOS-instructeur die verantwoordelijk is voor het opvolgen/opleggen van alle mogelijke NELOS-regels, dan ben je met de eigen ARENA-verzekering al bij al goed gedekt qua duikongevallen. Zoals Snoel reeds aangaf: Arena verzekert NELOS-leden die met NELOS-brevetten 100% op de NELOS-manier duiken… en zolang je netjes binnen dat stramien blijft is het redelijk OK, zelfs al duik je heel intensief.
  Van zodra je buiten dat stramien duikt is een DAN-lidmaatschap zeker aan te raden ! Ikzelf v.b. duik heel veel met niet-NELOS’ers en ik ga me d’er echt niet moe mee maken om de “champetter” te gaan spelen en aan al mijn buddies te gaan vragen dat ze me kunnen bewijzen dat ze wel degelijk in orde zijn met de verzekering en ik ga me niet moemaken om uit te proberen pluizen of hun brevetten wel degelijk door de BEFOS erkend zijn en wat de overeenkomstige NELOS-sterren en -strepen te zijn om obligaat in orde te zijn met de “nodige NELOS-sterren”, enz… dus ik heb al jarenlang een DAN-lidmaatschap, en OK, dat kost me dan jaarlijks ongeveer 3.5 keer meer (68EUR voor de BM) dan die 20EUR die ieder jaar van mijn NELOS-clublidgeld naar Arena vloeit, maar voor wat hoort wat natuurlijk he. Met die amper 20EUR premie per jaar kan je niet verwachten dat Arena dan evenveel en even goed verzekert als DAN, dus je moet die beperkingen van Arena dan maar voor lief nemen, en als je die te beperkt vindt zorg je voor een extra verzekering… eigenlijk is het allemaal heel simpel… 😉

  Daar heb je wel een punt en zo denk ik er ook over 🙂
  grtz ph

 • Dedjutoch

  Lid
  18 februari 2008 om 08:28

  Telkens wordt Arena in de strijd gegooid.
  Er is misschien nog 1 reden waarom je een bijkomende DAN verzekering zou nemen:
  DAN betaalt rechtstreeks bij een ongeval! Je dient dus de vele centen van een behandeling in een recompressiecentrum niet voor te schieten!
  Arena en Nelos zullen een onderzoek instellen naar de rechtmatigheid van je eis (medische comissie, veiligheidscomissie). Dit neemt de nodige tijd in beslag. Tijd die ook UZA niet op zijn centen blijft wachten! Je zal dus zelf moetern voorschieten, en hopen dat je het binnen aanvaardbare tijd terugbetaald krijgt, en hopen dat je ALLES terugbetaald krijgt!
  Een eenvoudige behandeling in een recompressiecentrum kost al snel 2000 à 2500 eurokes.
  Maar hopen dat men snel tot het besluit komt om je kosten terug te betalen. Als alles duidelijk is, zal dat geen probleem zijn, maar indien er twijfel mogelijk is…
  Ik merkte dat men liever mijn DAN verzekering gebruikte i.p.v. mijn Arenaverzekering (in België!).

 • Stropken

  Lid
  18 februari 2008 om 08:34

  Heb mij al zitten afvragen of een hospitalisatieverzekring ook kàn tussenkomen in de kosten ???

 • movieman

  Lid
  18 februari 2008 om 09:58

  Zal allemaal wel juist zijn dat je goed zit met je Arena als je volgend alle Nelos regeltjes volgt en niet Internationaal duikt.
  Maar waarom risco’s nemen met een verzekering waar al meerdere keren problemen zijn mee geweest als het op uitbetalen aankomt? een verzekering die je “gratis” of is het koppelverkoop? krijgt.
  Daarom indien je dus een intensief duiker (nelos, Padi, of je eigen gemaakte federatie, who fucking cares) bent zal die kost van een DAN verzekering toch niet het verschil maken? je krijgt er een perfekte service zonder veel poeha als ze moeten uitbetalen voor in de plaats!
  En met 2000 euro ga je trouwens niet ver springen indien je een ongeval tegenkomt!

 • rubella

  Lid
  18 februari 2008 om 10:46

  Ik heb ook nog een vraagje:

  Je hebt een duikongeval voor. De hulpdiensten moeten dringend verwittigd worden. Wat doe je?

  a) Je belt DAN, zij verwittigen de hulpdiensten onmiddelijk
  b) Je belt de hulpdiensten en verwittigt snel erna ook DAN.
  c) Je belt de hulpdiensten en 2 dagen later DAN

  Ik dacht keuze a, meen me te herinneren dat gelezen te hebben. Een buddy bleek er heilig van overtuigd dat keuze a te riskant was omdat het teveel tijd in beslag zou nemen alvorens de hulpdiensten verwittigd werden.

  Hoe zit het nu?

 • Luc Dupas

  Lid
  18 februari 2008 om 10:58

  In principe moet ge eerst DAN verwittigen zodat zij de hulpverlening kunnen coordineren, net om te vermijden dat er v.b. omwille van taal/communicatieproblemen foute acties ondernomen worden en/of onnodig tijdsverlies is enz. enz. enz.

  De praktijk: als ge “op den vreemde” zijt verwittigd ge DAN. In “onze” wateren maakt het niet uit en afhankelijk van het ongeval verwittigd ge gelijk de 112 zodat die al onderweg zijn (ambu, MUG, enz.) en dan hebt ge nadien nog de tijd om DAN te verwittigen en dan zegt ge maar dat de hulpdiensten al onderweg zijn, enz.

 • Snoel

  Lid
  18 februari 2008 om 13:59

  Quote


  Dedjutoch schreef:
  Telkens wordt Arena in de strijd gegooid.
  Arena en Nelos zullen een onderzoek instellen naar de rechtmatigheid van je eis (medische comissie, veiligheidscomissie).

  Voor een zeldzame keer sla je de bal mis, DDT.

  Op gebied van ongeval-analyse is er geen samenwerking tussen Arena en de verschillende NELOS-organen. Maximaal fungeert het NELOS-secretariaat als doorgeefluik van ongevalformulieren.

  De Medische Commissie komt hier zelf helemaal niet in tussen.

  Hier volgt de beschrijving van de taken van de Medische Commissie ( van NELOS-wiki) : De Medische Commissie organiseert het geneeskundig onderzoek, verstrekt adviezen, aanbevelingen en publicaties betreffende geneeskundige problemen inzake duikveiligheid. Zij bepaalt de stof voor het examen van Duiker-Hulpverlener en organiseert in samenwerking met de Commissie Duikonderricht de theoretische en praktische examens voor Duiker-Hulpverlener. De commissie beoordeelt deze examens en homologeert de brevetten van Duiker-Hulpverlener.

  Het is wel het veiligheidscomité ( en niet de veiligheidscommissie) dat ongevallen analyseert. Met de resultaten doet zij aanbevelingen voor aanpassing van het veiligheidsreglement of andere reglementen. Deze moeten door het Bureau worden voorgedragen en goedgekeurd worden door het College der 3*I. (voorbeeld van de laatste jaren : het verbod om met 3 aan één buddyline te hangen in de Oosterschelde).

  Het Veiligheidscomité heeft totaal geen contact met Arena en is ook geen aanspreekpunt voor hen bij verzekeringstechnische betwistingen. De conclusie van het veiligheidscomite hebben geen impact op de uitbetaling van Arena.

  Indien het veilgheidscomité manifeste inbreuken tegen NELOS-reglementen vaststelt tijdens de interviews met de betrokkene, kan zijn een klacht formuleren die door de Ere-raad zal worden behandeld.

  Daarbuiten heeft NELOS een Mental Coaching Team dat 100% onafhankelijk werkt van enig ander orgaan. De taak van het Mental Coaching Team is om slachtoffers van –meestal overleden- buddies te ondersteunen.

  Nergens bij ongevallen is er een wisselwerking tussen Arena en NELOS, buiten het secretariaat dat de formulieren doorstuurt.

 • scubif16

  Lid
  18 februari 2008 om 15:13

  Ik heb in oktober een duikongeval gehad (bends).Ik ben voor ik DAN verwittigd heb naar een plaatselijke dokter gereden die mij naar de decokamer in Nice heeft doorverwezen.
  Onderweg naar Nice heb ik DAN gebeld, ze hebben mij vanaf toen telefonische begeleiding gegeven. Ze wilde wel geen betaling doen omdat ik eerst niet hun verwittigd had. Daarom zou ik alles zelf moeten betalen. In de praktijk is het nog anders gelopen.
  Mijn ziekkekas heeft 70% van het factuur betaald en de rest heeft Arena op zich genomen.
  Dus uiteindelijk geen probleem geweest. Indien ik nog ooit een duikongeval meemaak zal ik altijd DAN eerts verwittigen waar het ook gebeurd.

 • Dedjutoch

  Lid
  18 februari 2008 om 15:56

  Quote


  Snoel schreef:
  Voor een zeldzame keer sla je de bal mis, DDT.

  Op gebied van ongeval-analyse is er geen samenwerking tussen Arena en de verschillende NELOS-organen. Maximaal fungeert het NELOS-secretariaat als doorgeefluik van ongevalformulieren.

  De Medische Commissie komt hier zelf helemaal niet in tussen.

  Hier volgt de beschrijving van de taken van de Medische Commissie ( van NELOS-wiki) : De Medische Commissie organiseert het geneeskundig onderzoek, verstrekt adviezen, aanbevelingen en publicaties betreffende geneeskundige problemen inzake duikveiligheid. Zij bepaalt de stof voor het examen van Duiker-Hulpverlener en organiseert in samenwerking met de Commissie Duikonderricht de theoretische en praktische examens voor Duiker-Hulpverlener. De commissie beoordeelt deze examens en homologeert de brevetten van Duiker-Hulpverlener.

  Het is wel het veiligheidscomité ( en niet de veiligheidscommissie) dat ongevallen analyseert. Met de resultaten doet zij aanbevelingen voor aanpassing van het veiligheidsreglement of andere reglementen. Deze moeten door het Bureau worden voorgedragen en goedgekeurd worden door het College der 3*I. (voorbeeld van de laatste jaren : het verbod om met 3 aan één buddyline te hangen in de Oosterschelde).

  Het Veiligheidscomité heeft totaal geen contact met Arena en is ook geen aanspreekpunt voor hen bij verzekeringstechnische betwistingen. De conclusie van het veiligheidscomite hebben geen impact op de uitbetaling van Arena.

  Indien het veilgheidscomité manifeste inbreuken tegen NELOS-reglementen vaststelt tijdens de interviews met de betrokkene, kan zijn een klacht formuleren die door de Ere-raad zal worden behandeld.

  Daarbuiten heeft NELOS een Mental Coaching Team dat 100% onafhankelijk werkt van enig ander orgaan. De taak van het Mental Coaching Team is om slachtoffers van –meestal overleden- buddies te ondersteunen.

  Nergens bij ongevallen is er een wisselwerking tussen Arena en NELOS, buiten het secretariaat dat de formulieren doorstuurt.

  OK Snoel, het is comité en niet comissie, dat maakt inderdaad een GROOT verschil….
  Wat jij omschrijft is de theorie! Zoals het ergens op papier neergepend werd!
  Maar, wat zegt Arena? Wanneer ben je verzekerd? INDIEN JE DUIKT VOLGENS DE REGLEMENTEN en de normen van de Nelos!
  Arena heeft dus het recht om na te gaan of je wel rechtmatig aangesloten bent bij Nelos! De medische goedkeuring, die je van je arts krijgt, kan in sommige gevallen in twijfel getrokken worden! De medische comissie zal dan om raad gevraagd worden, en zal gevraagd worden om een oordeel te vellen!! De duikomstandigheden kunnen in twijfel getrokken worden, en het veiligheidscomité (niet comissie dus….) zal dan een uitspraak moeten doen na je gehoord te hebben! En al die rompslomp neemt tijd (veel tijd) in beslag!

  Zeg dus niet dat er geen wisselwerking is tussen Nelos en Arena! Die is er wel degelijk!

  Er is maar 1 duiktitel die ALTIJD verzekerd is! Rara, wie zouden dat zijn! Ik vermoed zelfs dat jij het ZEER GOED weet!

  In UZA kreeg ik een heel ander verhaal te horen! Over betalingen van Arena, en hoeveel tijd dat daar kan overgaan! Ik gaf ze de keuze, en hun keuze was snel gemaakt!

  Het is zoals Luc schrijft, het kost je € 20, verwacht dan geen € 100 gemak!

  Maar ieder doet wat hij graag doet, en ieder gelooft wat hij graag gelooft!

  En uiteraard mogen we niet vergeten: Als erkende sportfederatie in België is Nelos verplicht om zijn leden te verzekeren! En als verplichte verzekering hebben wij een verzekering die beter is dan hetgeen andere sportfederaties afsluiten (bij Arena), en da’s maar goed ook. Maar verwacht er geen wonderen van!

 • Bartman

  Lid
  27 juni 2008 om 10:12

  Quote


  scubif16 schreef:
  Ik heb in oktober een duikongeval gehad (bends).Ik ben voor ik DAN verwittigd heb naar een plaatselijke dokter gereden die mij naar de decokamer in Nice heeft doorverwezen.
  Onderweg naar Nice heb ik DAN gebeld, ze hebben mij vanaf toen telefonische begeleiding gegeven. Ze wilde wel geen betaling doen omdat ik eerst niet hun verwittigd had. Daarom zou ik alles zelf moeten betalen. In de praktijk is het nog anders gelopen.
  Mijn ziekkekas heeft 70% van het factuur betaald en de rest heeft Arena op zich genomen.
  Dus uiteindelijk geen probleem geweest. Indien ik nog ooit een duikongeval meemaak zal ik altijd DAN eerts verwittigen waar het ook gebeurd.

  Dat voelt toch maar raar aan.
  Dus wat hier gezegd wordt is, dat als m’n buddy een duikongeval heeft (vb barotrauma) dat ik éérst DAN verwittig en eventueel daarna pas 112??

 • EANx

  Lid
  27 juni 2008 om 11:45

  Quote


  Bartman schreef:

  Quote


  scubif16 schreef:
  Ik heb in oktober een duikongeval gehad (bends).Ik ben voor ik DAN verwittigd heb naar een plaatselijke dokter gereden die mij naar de decokamer in Nice heeft doorverwezen.
  Onderweg naar Nice heb ik DAN gebeld, ze hebben mij vanaf toen telefonische begeleiding gegeven. Ze wilde wel geen betaling doen omdat ik eerst niet hun verwittigd had. Daarom zou ik alles zelf moeten betalen. In de praktijk is het nog anders gelopen.
  Mijn ziekkekas heeft 70% van het factuur betaald en de rest heeft Arena op zich genomen.
  Dus uiteindelijk geen probleem geweest. Indien ik nog ooit een duikongeval meemaak zal ik altijd DAN eerts verwittigen waar het ook gebeurd.[/quote]

  Dat voelt toch maar raar aan.
  Dus wat hier gezegd wordt is, dat als m’n buddy een duikongeval heeft (vb barotrauma) dat ik éérst DAN verwittig en eventueel daarna pas 112??

  Bij je DAN kaartje zit een ook een ‘Wat te doen in een noodgeval” kaartje.

  Daarop staat zwart op zit als 1ste regel:
  [quote]
  Als je DAN belt, waarschuw dan GEEN andere assisitentie of reddingsorganisaties.
  Indien u dit zou doen kan dit verwarring leiden met vertragingen of niet terugbetaalbare kosten als gevolg.

  Dus dat is toch duidelijk of niet ?

  Altijd de kleine letterkens lezen 😉

 • merlinX

  Lid
  28 juni 2008 om 08:00

  Om even terug te komen op het begin van deze draad, de nieuwe nitrox normering flauwekul, is daar nu al een officieel standpunt vanuit Nelos gekomen of niet? En zo ja wat is het verdict, moeten we ons nu als belgen duikers de EU bureaucratie regeltjes slaafs volgen en ons laten uitlachen of niet?

 • merlinX

  Lid
  7 juli 2008 om 18:26

  Op het nederlands duikforum is er een mooie samenvatting te vinden van dit onderwerp. Ook daar zijn ze er achter dat de winkels zo snel mogelijk die spullen a la M26 moeten dumpen/wegdoen daar niemand in deze flauwe verkoopstruuk zal trappen … want het voegt inderdaad nul komma nul toe a/d veiligheid ….

  http://www.duikforum.nl/duikmateriaal/24660-duidelijkheid-over-nieuwe-aansluiting-voor-nitrox.html

 • SVp

  Lid
  26 oktober 2016 om 19:40

  Zeg, hoe ver staan we nu, bijna 9 jaar later, met die M26 ? 🙂

 • Baksteen

  Lid
  26 oktober 2016 om 19:50

  Nitrox bestaat niet meer…
  Twas een hype

  😉

 • SVp

  Lid
  26 oktober 2016 om 22:14

  Quote


  Baksteen schreef:
  Nitrox bestaat niet meer…
  Twas een hype

  Ik denk dat er nog veel waarheid in je grapke zit …

 • Cthulhu

  Lid
  26 oktober 2016 om 22:49

  Waarom?

 • Baksteen

  Lid
  27 oktober 2016 om 07:25

  Iedereen duikt ccr tegenwoordig he. Das de nieuwe hype 😀

  Maar iets serieuzer … als ik oc duik en ik heb de keus dan ist toch geen ean21… echt niet.

 • Luc Dupas

  Lid
  27 oktober 2016 om 12:12

  Quote


  Baksteen schreef:
  Iedereen duikt ccr tegenwoordig he. Das de nieuwe hype 😀

  Ge loopt een paar jaar achter Tom… de huidige hype is sm… :-p

 • Baksteen

  Lid
  27 oktober 2016 om 14:11

  Ah ja.
  Ik doe dat enkel in mijn kelder 😉

 • SVp

  Lid
  27 oktober 2016 om 14:35

  Ik heb gewoon de indruk dat ik over nitrox veel minder hoor …
  En ik zie op de dijken naar mijn gedacht ook minder groene kranen.
  Ik kan het niet staven adhv vulcijfers of zo, maar ik vraag het me wel af : wordt er nog zoveel nitrox gepompt dan pakweg 7-8 jaar geleden ?

 • Baksteen

  Lid
  27 oktober 2016 om 15:14

  In mijn duikkring wordt er toch nog veel nitrox gebruikt. Alles dat dieper is dan 20 meter is d’office op nitrox. Ist niet voor de langere nultijd, dan ist voor de kortere decotijd. :-).
  Ik vind nog altijd dat je gek moet zijn om dieper te gaan dan 20 m op lucht als je nitrox kan krijgen. Maar goed, as always … elk zijn meug uiteraard :-).

 • Cthulhu

  Lid
  27 oktober 2016 om 19:08

  Ik heb om te beginnen geen groene kranen (behalve mijn decofles)… dus daar kan je het bij mij niet aan zien. In Belgenland duik ik minder met nitrox maar op vakantie met niet anders dan, dat scheelt behoorlijk in decotijden na een dag of twee.

 • Sourceror

  Lid
  28 oktober 2016 om 07:25

  Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of SVP toen een repliek heeft gekregen op zijn originele mail naar de schrijver van het artikel in Hippocampus 🙂

  ivm Mx26, heeft geen bal nut 🙂

 • SVp

  Lid
  28 oktober 2016 om 11:57

  Quote


  Sourceror schreef:
  Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of SVP toen een repliek heeft gekregen

  Vaneigens niet …

 • Baksteen

  Lid
  28 oktober 2016 om 15:25

  Quote


  Sourceror schreef:
  Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of SVP toen een repliek heeft gekregen op zijn originele mail naar de schrijver van het artikel in Hippocampus 🙂

  ivm Mx26, heeft geen bal nut 🙂

  Gij hebt pertang just zo 1 besteld 🙂

 • Trico Traco

  Lid
  28 oktober 2016 om 15:48

  Quote


  SVp schreef:

  Quote


  Sourceror schreef:
  Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of SVP toen een repliek heeft gekregen

  Vaneigens niet …

  Al een oud draadje. Maar wat had je verwacht? Ze zullen niet antwoorden maar wat je geschreven hebt zullen ze ook niet vergeten moest je ooit willen meespelen voor I2 of I3.
  En de Swa ken ik al zeer lang. Vrienden zullen we zeker nooit worden.

 • Sourceror

  Lid
  31 oktober 2016 om 06:56

  Quote


  Baksteen schreef:
  Gij hebt pertang just zo 1 besteld 🙂

  :p – aangezien het over een CE keuring gaat kan ik daar nix aan doen éh 🙂

 • SVp

  Lid
  31 oktober 2016 om 17:33

  Quote


  Trico Traco schreef:moest je ooit willen meespelen voor I2 of I3.

  Hahahhaha, daar bennekik ni capabel voor ! 🙂

 • Erwin8

  Lid
  7 november 2016 om 11:16

  Quote


  SVp schreef:
  Aan: redactie@nelos.be
  Cc : w.vanderplas@pandora.be
  Subj.: Open brief aan Hippocampus
  brief
  Stefan Van pellicom

  Stefan, goed geschreven, de nagel op de kop !

 • japika

  Lid
  7 november 2016 om 14:44

  Quote


  SVp schreef:

  Quote


  Trico Traco schreef:moest je ooit willen meespelen voor I2 of I3.

  Hahahhaha, daar bennekik ni capabel voor ! 🙂

  Daar ben joj gewoon te goed voor, weet te veel en kan uw mond niet houden -:)

Log in om te reageren.

Oorspronkelijk bericht
0 van 0 berichten Juni 2018
Nu